Házirend

Móniház Családi Napközi

Házirend

 

Az ellátott gyermekek köre:

A családi napközink 1-6 éves korú gyermekek napi rendszeres gondozását, ellátását , fejlesztését látja el, a szülővel (vagy törvényes képviselőjével) kötött megállapodás alapján.

 

Nyitvatartási idő:

A családi napközi munkanapokon 7-17 óráig várja a gyermekeket. Egész napos ellátás esetén 17 óráig vagy fél napos ellátás esetén ebéd után legkésőbb 12.15 óráig van lehetőség a gyermek hazavitelére. A 12.15 órai késés után és a 17 órai zárást követően minden megkezdett 30 perc után 1 órás óradíjat számolunk fel. A nyári zárva tartás 2 hét, míg a téli (december) az iskolai szünetekhez igazodik. Ilyenkor a térítési és az ellátási díjat kell a szülőknek megtéríteni, mivel az étkezés levonásra kerül.

 

Szolgáltatásaink:

A napközink a szolgáltatásainkat igénybe vevő gyermekek számára harmonikus, légkört, esztétikus környezetet biztosít, ösztönzi a gyermek kreatív tevékenységét.

Az öltözőben minden gyermek számára biztosítunk külön szekrénykét a ruhák és cipők tárolására. Kérjük, hogy a legszükségesebb dolgokat tárolják itt, mert a napköziben hagyott, ill. a gyermekeknél lévő tárgyakért felelősséget nem vállalunk.

Távozáskor, miután a szülő gyermekét átvette, a napközi egész területén teljes felelősséget a szülő vállalja.

Egyéb speciális szolgáltatásaink:

Ezek a szolgáltatások kiegészítők a napi életünkben. A szülők és a gyermekek igényeit figyelembe véve szerveződnek. Lényeges, hogy olyan tartalmúak legyenek, amelyek erősítik a családi napközi nevelési céljait, jól illeszkedjenek a sajátos arculatunkhoz.

-          nyitvatartási időn túli felügyelet

-          alkalmankénti gyermekfelügyelet

-          zsúrok szervezése,

-          fejlesztések (egyéni) logopédia, mozgásfejlesztés szakemberek segítségével (együttműködés a Sebajda Egyesülettel)

Előjegyzési beiratkozási szabályok:

A családi napközibe a jelentkezés folyamatos a felvétel – személyes beszélgetést követően – a jelentkezések sorrendjében a családi napközi szabad, betöltetlen férőhelyeinek figyelembe vételével történik. Szabad férőhely hiányában a fenntartó – külön kérésére – a gyermeket várólistára teszi, megüresedett férőhely esetében a szülőt értesíti.

Előzetes regisztráció, előjegyzés esetén a törvényes képviselőnek a férőhelyfoglalás érdekében ún. regisztrációs díjat kell fizetnie a fenntartó számára, melynek összege egyszeri 20.000.-Ft. A fenntartó a regisztrációs díjat a beiratkozás után az első havi intézményi térítési díjból a törvényes képviselő számára jóváírja.

A térítési díjat legkésőbb a tárgyhó 6-ig kell befizetni banki átutalással a Móniház Családi Napközi számlájára. vagy személyesen a helyszínen. A befizetések időpontját kérjük szigorúan betartani!

Az ellátási jogviszony létrejötte:

A Gyvt. Hatályos előírásai alapján az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő (a gyermek képviselője) kérelmére történik. A napközi által nyújtott szolgáltatás, ellátás igénybevételét a fenntartó az ellátást igénybevevő kiskorú gyermek törvényes képviselője által megkötött ellátási szerződés alapozza meg. A megállapodást mindkét fél 30 napos határidővel, írásban mondhatja fel. A szolgáltatást igénybevevő kiskorú gyermek törvényes képviselője a szolgáltatás igénybevétele előtt a rendelkezésre bocsátott adatlap kitöltésével köteles az ellátást végzőnek a gyermekre vonatkozó legfontosabb információkat megadni. A szülő, gondviselő hozzájárul ahhoz, hogy gyermekéről a Móniház Családi Napközi fényképet, videofelvételt készítsen, melyet kommunikációjában felhasználhat.

A szülők és a gyermekek családi napköziben gyűjtött és tárolt adatai adatvédelmi szabályozás alatt állnak, velük kapcsolatban a családi napközi titoktartási kötelezettséggel tartozik.

 

 

Egészség:

A gondozás megkezdése előtt a gyermekorvos igazolását a szülő bemutatja arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet. A gyermek felvételének feltétele, hogy az életkorának megfelelő védőoltásokat megkapta és ezt az oltási kiskönyvével igazolja.

Betegség miatti hiányzás követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása.

A közösség egészsége érdekében lázas, antibiotikumot szedő vagy fertőző beteg gyermeket nem fogad a napközink. Amennyiben a gyermek napközben megbetegszik, a vezető értesíti a szülőt és egyeztet a további teendőkről.

A családban előforduló fertőző betegségekről kérjük, hogy értesítsenek minket!

A szülő biztosítja a gyermek személye higiénés eszközeit, (piciknél: pelenka, törlő, krém)törölköző, fogkefe, fogkrém,fésű). A hozzánk járó gyermek saját ruháját használja és a szülő gondoskodik váltóruháról, cipőről, az időjárásnak megfelelően.

A gyermek ágyneműjéről és tisztántartásáról a családi napközi gondoskodik.

A családi napközi egész területén tilos a dohányzás!

 

Napirend:

A hozzánk kerülő gyermekek mindegyike valamilyen rendszer szerint él otthon is, de ezek a szokások különbözőek lehetnek. Napirendünk biztosítja az alapszükségletek kielégítése mellett a különböző tevékenységek váltakozását, levegőzést, pihenést. Az egyes tevékenységekre szánt idő biztosítja, hogy a gyermek egyéni fejlettségi szintjének megfelelően vegyen részt abban. saját tempója, fejlődési üteme szerint tudjon haladni. A rendszeresen ismétlődé feladatok elvégzés, az események egymáshoz kapcsolódása megszokottá válik, ez nyugalmukat és biztonságérzetüket fokozza. A gyermekekben így kialakul a tájékozódás saját kis környezetükben.

A napirend jelentős tartalmi feladatai a csoport heti nevelési programjában:

-          játék

-          megfelelő mozgás és mindennapos torna

-          értelmi fejlesztés,

-          kreatív fejlesztés,

-          ének, tánc, énekes játékok, rajz, vers, mese,

-          munkajellegű tevékenységek, önkiszolgálás, naposi munka, más megbízások.

Az évszakok változását követve rugalmasan változtatjuk. A melegebb idő beköszöntével több tevékenységet is tudunk az udvaron tartani.

Ünnepeink:

Színessé, széppé teszi életünket, segítenek a hagyományok megőrzésében, ápolásában. A hagyományos ünnepeket is megtartjuk napközinkben, meglepetésként műsorral készülünk a szülőknek kedveskedve.

Gyermek rendezvényeink:

-          Farsang

-          Húsvét

-          Névnap

-          Szülinap szülővel egyeztetve

-          Gyereknap szülővel egyeztetve

Közös ünnepeink a családokkal:

-          Anyák napja

-          Évzáró

-          Mikulás

-          Karácsony

Étkezés:

A családi napközi napi négyszeri étkezést biztosít, saját konyhánkon készült, finom, házias koszttal. Az étlap az előtérben megtekinthető.

Kérjük a szülőket, hogy gyermekük esetleges ételallergiájáról, érzékenységéről tájékoztatni szíveskedjék a munkatársakat.

Hiányzás esetén kizárólag az étkezési díjat áll módunkban jóváírni abban az esetben,ha a szülő a hiányzást bejelentette, és az étkezést lemondta reggel 8 óráig.

Kapcsolattartás a szülőkkel:

Az ellátást nyújtó személyek és a családi napközibe járó gyermek szülei között elengedhetetlen a kölcsönös tiszteleten és bizalmon, alapuló partnerkapcsolat. A családi napközi vezető a gyermeket a szülő írásos felhatalmazásával adhatja át, más személynek.

-          Napi kapcsolat : aznapi események megbeszélése

-          Fogadóóra: havonta, vagy igény szerint

-          Faliújság: minden aktuális információ megtalálható

-          Telefon, email:

-          Móniház vélemények könyve: szülői észrevételek, vélemények, ötletek munkánkkal kapcsolatba.

 

Ellátottak érdekvédelme:

 

A gyermek, ill. a gyermek nevében eljáró törvényes képviselő, továbbá a gyermek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek az ellátását érintő kifogások orvoslása érdekében. ill. a gyermeki jogok sérelme, továbbá a szolgáltatás dolgozói kötelezettség szegése esetén a szolgáltatás vezetőjénél panasszal élhetnek.

 

 

A házirend szabályai a családi napköziben a nevelés és gondozás idejére érvényesek, azaz a gyermek átvételétől az elbocsátásig.

 

A szülő a házirend egy példányát megkapta és vállalja, hogy a megkötött megállapodásban rögzített kötelezettségeit betartja.

 

 

 

Fenntartó Móniház Nonprofit Kft.