Rólunk

A családi napközi

Budakeszi egyik csendes, zöldövezeti részén helyezkedik el. A kert zárt, gondozott, sok kerti játékkal.

Két csoportszobánk van. A nagyobb csoportszoba 30 nm. Itt játszunk és a foglalkozások nagyobb részét is itt tartjuk. A kisebb foglalkoztató szobában zajlanak az egyéni fejlesztések és a délutáni pihenés is itt történik.

Igyekszünk sokféle, fantáziát megmozgató, kreatívitást fejlesztő, egyedül és együtt végezhető játéktevékenységet nyújtani a gyerekeknek.

A napközi előnye, hogy a kis gyereklétszám lehetőséget ad az egyénre szabott foglalkozásokra és fejlesztésekre, igazodik a gyermek ritmusához, hiszen így fejlődik a legjobban. (napi mozgásfejlesztés, logopédia)

Alkotó tevékenységek:

Ezeket tevékenységeket  a gyerekek szívesen végzik, felkeltik az érdeklődésüket a kézügyességet, a szem és kéz koordinációját, a finommotorikai mozgásukat. Előszeretettel használjuk a testrészeinket is a festésnél, melyet a gyerekek nagyon élveznek. A ballagó, nagyobb gyerekek megtanulnak önállóan szőni, tarisznyást készíteni.

Lehetőség van mindig festeni, rajzolni, ragasztani, gyurmázni!

Verbális fejlesztés:

A bölcsődés és óvodás korú gyermek életében a mondóka. a mese. a vers nagy jelentőségű. Hatással van a beszédre, a szókincs fejlődésére, de az érzelmi biztonság megoldásának is fontos eszköze. Sok mesekönyv és zenei cd anyaggal (komoly zene) szinesítjük a napjankat.

Éneklés-mondókázás:

A mondókák, dalok, énekek a zenei érdeklődés felkeltésére kiválóan alkalmas, fejlesztik a ritmusérzéket, a zenei hallást. Heti 1 alkalommal népi tánc oktatást tartunk,melyet a gyerekek nagyon élveznek. Szivesen utánozzák a mozdulatokat és észrevétlenül megtanulják a dalokat, énekeket is.

Környezeti nevelés:

Folyamatosan a szűkebb és tágabb körben dolgozzuk fel. Játékos foglalkozást tartunk mind a csoportszobában, mind a csoportszobán kívül. Tavasztól-őszig együtt gondozzuk a virágokat, palántákat ültetünk, füvet nyírunk. Természetesen szüretkor a finom zöldségeket és gyümölcsöket együtt elfogyasztjuk. Játékosan ismerkedünk a szelektív hulladékgyűjtéssel is.

Nagymozgás, egészséges életmód:

Fontosnak tartjuk a mindennapos testmozgást, a szabadtéri játékokat.

Játékosan ismerkednek a gyermek jógával, különböző mozgásformákkal.

A hozzánk járó gyermeknél törekszünk a helyes higiénés szokások kialakítására. (tisztálkodás, kézmosás, fogmosás, öltözködés, kulturált étkezés stb.)

Játékos sakkokatást tartunk a gyerekeknek, amikor kedvük tartja, napjában többször is. A logikus gondolkodást és későbbi iskolai fejlődésüket is elősegíti.